Condicions d'Ús i Política de Privacitat

CONDICIONS D'ÚS D'AQUESTA WEB

www.criseldasilva.com proporciona l'accés a diferents informacions, serveis, programes o dades (des d'ara "els continguts") en l'àmbit immobiliari, pertanyents a Criselda Silva, creadora de www.criseldasilva.com

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús d'aquesta web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

L'USUARI es compremete a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Criselda Silva, creadora del lloc web, ofereix a través del seu portal, i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per:

  1. incórrer en activitats illícitas, il · legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic
  2. provocar danys en els sistemes físics i lògics de Criselda Silva, creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de tereceras persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats

 

PROPIETAT INTEL · LECTUAL

Criselda Silva, creadora de www.criseldasilva.com, és titular de tots els drets de propietat intel · lectual i industrial de www.criseldasilva.com

 

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades , Les seves dades personals s'incorporaran a un fitxer titularitat de Criselda Silva, amb la finalitat de gestionar el tràmit sol · licitat.

No es cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la pròpia tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició en els termes que estableix la normativa sobre protecció de dades, dirigint-se per escrit a criseldasilva@gmail.com.